Tālis Juhna

profesors, zinātnieks

Profesors Dr.sc.ing. Tālis Juhna ir RTU Zinātņu prorektors un Latvijas Zinātnes padomes konsultatīvās padomes priekšsēdētājs. Viņa pētījumu jomas ir ūdens kvalitāte un pārvaldība, notekūdeņu attīrīšana un atjaunojamās enerģijas ieguve. Profesors arī aktīvi iesaistās atbalsta mehānismu ieviešanā jaunuzņēmumu un inovāciju attīstībā Latvijā.

Tālis Juhna veic aktīvu zinātnisko, pedagoģisko un organizatorisko darbību Latvijā un ārzemēs. Tālis Juhna ir starptautiski atzīts augsti kvalificēts zinātnieks. Viņa pētījumu jomas ir ūdens kvalitātes nodrošināšana pilsētvidē un enerģijas ieguve no notekūdeņiem un atjaunojamiem dabas resursiem. RTU zinātņu prorektora amatā Tālis Juhna ir būtiski pilnveidojis zinātnes pārvaldības sistēmu universitātē, pilnveidojis inovāciju izstrādes un ieviešanas sistēmu universitātē, izveidojot dažādus atbalsta mehānismus (piem., RTU Dizaina fabriku) jaunu tehnoloģiju attīstībai.

9:00 - 12:00

11. sept., 8:00 Konference

Zinātne

9.15 Kas ir laba zinātne un kā to mērīt

/prof. Tālis Juhna/
9.50 Pierādījumos balstīta medicīna - kas tas ir?

/prof. dr. med. Ģirts Briģis/
10.20 Šarlatānisms = koks bez saknēm

/vadošā pētniece Inese Čakstiņa-Dzērve;

dr. biol. Dāvids Fridmanis/
11.20 Kritiskā domāšana saskarsmē ar sevi un citiem! /docētājs Mārtiņš Daugulis/

Moderē – Olga Valciņa, melanomas pacientu atbalsta biedrības “Soli priekšā melanomai” vadītāja