Dāvids Fridmanis

pētnieks

Dr. biol. Dāvids Fridmanis - Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra (BMC) vadošais pētnieks, ar G-proteīnu saistīto receptoru un cilvēka mikrobioma izpētes grupas vadītājs, direktora vietnieks infrastruktūras attīstības jautājumos.

Savu pētniecisko darbību BMC Dr. Fridmanis uzsāka gadu tūkstoša mijā būdams LU Bioloģijas fakultātes pirmā kursa students. Šie pirmie pētījumi tika veikti Dr. Jāņa Kloviņa un Uppsalas Universitātes Prof. Helgi Schiöth vadībā un ietvēra Melanokortīna receptoru molekulāro un funkcionālo izpēti. Būdami metodiski daudzpusīgi un interesanti tie arī šodien spēlē būtisku lomu viņa zinātniskajā darbībā. Divi tūkstošo gadu sākums bija zīmīgs laiks zinātnē, jo noslēguma fāzei tuvojās “Cilvēka genoma projekts” un, attīstoties ģenētikas izpētes jomai visā pasaulē, šādas aktivitātes tika uzsāktas arī Latvijā. To ietvaros tika izveidota “Valsts iedzīvotāju genoma datubāze” un attīstīta ģenētiskās analīzes infrastruktūra. Gala rezultātā abas šīs infrastruktūras tika apvienotas BMC Genoma Centra paspārnē kuru pēdējos 10 gadus vadīja Dāvids Fridmanis. Šī ciešā saikne ar ģenētiskās analīzes tehnoloģijām, straujā lielapjoma sekvencēšanas tehnoloģiju attīstība un pieaugošā izpratne par mikrobioma lomu cilvēka organismā iedvesmoja Dr. Fridmani uzsākt pētniecību arī cilvēka un mikroorganismu mijiedarbības izpētes jomā. Pēdējo gadu laikā veiktie pētījumi viņam deva pārliecību, ka lielapjoma sekvencēšanas tehnoloģijas ir daudzpusīgas un to pielietojumu ierobežo tikai pētnieku domas lidojums, tādēļ Dr Fridmanis uzskata par savu pienākumu sekmēt pēc iespējas plašāku šo tehnoloģiju pielietošanu bioloģijā un medicīnā.

9:00 - 12:00

11. sept., 8:00 Konference

Zinātne

9.15 Kas ir laba zinātne un kā to mērīt

/prof. Tālis Juhna/
9.50 Pierādījumos balstīta medicīna - kas tas ir?

/prof. dr. med. Ģirts Briģis/
10.20 Šarlatānisms = koks bez saknēm

/vadošā pētniece Inese Čakstiņa-Dzērve;

dr. biol. Dāvids Fridmanis/
11.20 Kritiskā domāšana saskarsmē ar sevi un citiem! /docētājs Mārtiņš Daugulis/

Moderē – Olga Valciņa, melanomas pacientu atbalsta biedrības “Soli priekšā melanomai” vadītāja