PIEVIENOJIES Kas ir Skaļrunis?

2020.gada 19.septembrī Rīgas Stradiņa universitātē norisinājās konference „Skaļrunis,” kuras ietvaros pacientu organizāciju pārstāvjiem bija iespēja izglītoties jautājumos, kas skar veiksmīgas komunikācijas stratēģijas.

Kā atrast līdzsvaru starp to, ko vēlamies pateikt un to, kas interesē medijus?
Kā runāt žurnālistiem saprotamā valodā un nodibināt ilgtermiņa attiecības?

Profesionālu kontaktu veidošana

Konferences dalībnieku vidū klātienē piedalījās 38 dažādu organizāciju pārstāvji – gan pacienti, gan ārsti, gan citu nozarei pietuvinātu organizāciju pārstāvji. Pacientiem un viņu pārstāvjiem tā viennozīmīgi bija lieliska un arī unikāla iespēja savā starpā iepazīties, kā arī tiešā kontaktā pārrunāt aktuālus jautājumus ar pieaicinātajiem lektoriem-speciālistiem. Konferences dienā ir nodibināti vērtīgi savstarpējie kontakti, ieskicētas sadarbības iespējas, kā arī nosprausti nākamie sasniedzamie mērķi darbam pacientu dzīves kvalitātes uzlabošanai.

1

Profesionālu kontaktu veidošana

Plašā interese par piedāvāto tēmu un arī par iespēju satikties dažādām pacientu organizācijām vienuviet liecina par to, ka kopīga sadarbība un dalīšanās ar labās prakses piemēriem ir ļoti aktuāla. Pacienti savu interešu aizstāvībā šobrīd piedzīvo pozitīvu un strauju kāpumu, un šāda veida apvienojošas pieredzes un prasmju celšanas pasākumi būtiski uzlabo pacientu interešu pārstāvēšanu nākotnē.

2

2020. gads SKAITĻOS

Pacientu, ārstu u.c. nozares institūcijas
+
Klātienes dalībnieki
+
Tiešsaistes dalībnieki

GREMDĒJIES ATMIŅĀS Foto galerija no 2020. gada

KAS VEIDO SKAĻRUNI Organizatori un atbalstītāji