KONFERENCES NEPIECIEŠAMĪBA KĀPĒC TEV JĀAPMEKLĒ SKAĻRUNIS

Par konferences tēmas aktualitāti liecina ne tikai tas, ka mēs dzīvojam informācijas laikmetā, kurā ir svarīgi mācēt tikt sadzirdētam.

Viena no būtiskākajām atšķirībām konferencei “Skaļrunis” no citiem, saturiski līdzvērtīgiem pasākumiem ir tā, ka dalībnieki iegūst ne tikai teorētiskas, bet arī praktiskas zināšanas.

Par pamatu ņemot jau pieredzē pārbaudīto formātu, arī 2021. gada konferencē tiek plānotas praktiskās darbnīcas, kuru ietvaros NVO pārstāvji, sastopoties ar jomas ekspertiem, varēs strādāt pie sev aktuālo jautājumu risināšanas iestrādņu sagatavošanas.

Zinoši lektori

Tieši tāpēc esam aicinājuši Latvijas vadošos zinātniekus un ekspertus stāstīt par komunikāciju, zinātni un informāciju pacientiem un devuši iespēju uzdot tieši Jums svarīgus jautājumus un saņemt atbildes.

Satiec citus NVO

Iepriekšējā gadā konferencē piedalījās 58 dalībnieki no 38 dažādām organizācijām. Tiešsaistē konferenci skatījās 15 dalībnieki, bet nedēļas laikā atkārtoto skatījumu skaits sasniedza 143 cilvēku skaitu.

Ieeja pasākumā bezmaksas

Vietu skaits ir ierobežots, tādēļ liela pieprasījuma gadījumā priekšroka tiks dota pacientiem, viņu tuviniekiem un pacientu organizāciju pārstāvjiem.

KĀPĒC RADĀS IDEJA PAR KONFERENCI?

SKAĻRUŅA mērķis

Konference Skaļrunis ir radīta, lai  pacientu un ārstu organizāciju pārstāvjiem sniegtu zināšanas un prasmes komunikācijā ar medijiem.

Pasākuma mērķis ir stiprināt nevalstisko organizāciju darbību, nodrošinot informatīvu, izglītojošu un konsultatīvu atbalstu komunikācijas jomā. Komunikācijas prasmju attīstīšana palīdz nodibināt jaunas sadarbības, sasniegt plašāku auditoriju, iegūt lielāku ietekmi un pieredzi kopumā.

Galvenās tēmas konferencē būs saistītas gan ar medijpratību, gan par pierādījumos balstītas informācijas atpazīšanu un izmantošanu, komunikācijas prasmēm ar medijiem, efektīvu sadarbību dažādu projektu vai kampaņu ietvaros, par pārliecināta un pamatota viedokļa izveidi, darbu ar valsts institūcijām. Dalībnieki iegūs ne tikai teorētiskas, bet arī praktiskas zināšanas.

Konferenci pagājušajā gadā organizēja biedrība ģenētiski pārmantoto slimību pacientiem un līdzcilvēkiem “Saknes” un  biedrības vadītājs Juris Beikmanis skaidro, ka pagājušais gads parādīja, ka šāda konference ir vajadzīga un tajā gūtās zināšanas biedrībām palīdz padarīt efektīvākas to rīkotās aktivitātes un kampaņas.

Dalība konferencē ir bez maksas, un tai var pieteikties pārstāvji no Latvijas nevalstiskajām organizācijām, kas pārstāv pacientus un viņu līdzcilvēkus, kā arī ārstus. Gaidīti arī saistīto jomu studenti un citi interesenti.

VAI TAS IR SVARĪGI ARĪ ŠODIEN?

SKAĻRUŅA aktualitāte

Nevalstiskās organizācijas publiskajā telpā kļūst par viedokļu līderiem savā jomā, tādēļ informācijai, ko tās pauž plašai sabiedrībai ir jābūt ticamai un pamatotai. Konferences ietvaros komunikācijas un prezentēšanas prasmju pilnveide sniedz būtisku ieguldījumu organizāciju darbības stiprināšanā. Atbilstošas zināšanas palīdz nostiprināt organizāciju ietekmi gan reģionālā, gan nacionālā līmenī.

ATSKATS PAGĀTNĒ

Kā radās SKAĻRUNIS

Lobēt veselības jautājumus var būt pietiekami sarežģīti. Ar zināšanām kā to darīt, ir iespējams uzlabot situāciju Latvijā veselības jautājumu risināšanā, pacientu dzīves kvalitātes uzlabošanā. Organizāciju, kam ir nepieciešams veiksmīgi sasniegt medijus un komunicēt ar tiem, lai aktualizētu dažādas veselības tēmas, ir pietiekami daudz. Tādēļ 2020. gadā radās Skaļrunis. Jau pirmajā konferences gadā to apmeklēja 58 pārstāvji no 38 organizācijām, un kļuva skaidrs, ka tam ir jākļūst par ikgadēju notikumu.